வழுக்கைக்கு என்ன தான் தீர்வு?

கல்லூரிப் ப ருவத்தில் எனக்கு அடர்த்தியாக முடி இருந்தது. இப்போது எனக்கு 26 வயதாகிறது. ஆனால், தலையில் முடி கொட்டி வ ழுக்கைத் த லையாக மாறிவிட்டது. முடி இல்லை என்கிற கா ரணத்தால் எனக்குத் திருமணமாவதில் தடை ஏற்படுகிறது. இது எனக்கு மி கவும் கவலையை ஏற்படுத்துகிறது. வழுக்கைத் த லையில் முடி வளருமா? அதற்கு என்ன மருந்துகள் இருக்கின்றன? நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள்!

– கே. கவுதமன்

பொ துவாக, ஒருவருக்கு வழுக்கை விழுவதற்கு என்ன காரணம் என்பதைத் தெரிந்துகொண்டு சிகிச்சை அளிப்பதுதான் அலோபதி ம ருத்துவத்தில் வழக்கம்.

வ யது, பரம்பரை, ஆன்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்… இந்த மூன்றும்தான் வழுக்கைக்கான முக்கியக் காரணங்கள். உடல் வளர்ச்சி நி யதியின்படி வயதாக ஆக, செல்கள் தங்களைப் புதுப்பித்துக்கொ ள்வதைத் தாமதப்படுத்தும். இதன் விளைவால் புதிய செல்களின் உற்பத்தி குறையும். இது தலைமுடிக்கும் பொருந்தும். ஒரு கட்டத்தில் மு டியின் வளர்ச்சியே நின்றுவிடும். முதுமையில் வழுக்கை விழுவது இப்படித்தான்.

வ ழுக்கை உள்ள பரம்பரையில் பிறந்தவர்களுக்கு அவர்களின் மரபணுக்களில் எந்த வயதில் வழுக்கை விழ வேண்டும் என்று ஏற்கெனவே எழுதப்பட்டிருக்கும். அந்த வயதில் வழுக்கை விழுவது நிச்சயம். இதை மாற்ற முடியாது.

கடைசிக் கா ரணம் இது. டைஹைட்ரோ டெஸ்டோஸ்டீரோன் (Dihydro testosterone) என்பது ஒரு ஆன்ட்ரோஜன் ஹார்மோன். இது அளவாகச் சுரந்தால் முடி சரியாக வ ளரும். அ திகமாகச் சுரந்தால் முடி கொட்டும். கா ரணம், இது மு டிக்குழிகளைச் சுருக்கிவிடுகிறது. முடியின் வளர்ச்சிப் பருவத்தைக் கு றைத்துவிடுகிறது. இதனால், வழுக்கை விழுகிறது.

சில சிகிச்சைகள்

நமக்கு வ யதாவதை எப்படித் தடுக்க முடியாதோ, அப்படித்தான் வழுக்கையும். இது பெரும்பாலும் பரம்பரை காரணமாகவே வருகிறது. எனவே, இதைத் தடுக்க முடியாது. ஆனால், சீக்கிரத்தில் வழுக்கை வி ழுவதைத் தடுக்கலாம், தள்ளிப்போடலாம்.

தலைமுடியில் வேர்க்கால் எப்படி இருக்கிறது? அதற்கு உயிர் இருக்கிறதா? ம றுபடியும் வளரச் செய்ய முடியுமா என்று முடியை ஸ்கேன் செய்து பார்த்து, உடனடியாகச் சிகிச்சை மேற்கொள்வதன் மூலம் வ ழுக்கையைத் தடுக்கலாம்.

வழுக்கை தொடங்கியதுமே சில ஹார்மோன் மாத்திரைகளைச் சாப்பிட்டுவந்தால் மேன்மேலும் முடி கொட்டாது. ஆனால், மாத்திரை போடுவதை நிறுத்தியதும் முடிகொட்ட ஆரம்பித்துவிடும். எனவே, இது நிரந்தரத் தீர்வு ஆகாது. ‘மினாக்சிடில்’ (Minoxidil) எனும் தைலத்தைத் தடவ ஓரளவு முடி வளரும். வழுக்கை விழுவதும் த ள்ளிப்போகும். ஆனால், இந்தத் தைலத்தையும் தொடர்ந்து தடவிவர வேண்டும்.

அறுவை சிகிச்சை

பெ ரும்பாலும் பின்னந்தலையில் வழுக்கை விழாது. முன் நெற்றியின் பக்கவாட்டில் தொடங்கி, உச்சந்தலைவரைக்கும் வழுக்கை விழும். இப்படியானவர்களுக்கு ‘முடி மாற்றுச் சிகிச்சை’ (Hair transplantation) மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

இது ஒரு அறுவைச் சி கிச்சைமுறை. நாற்றாங்காலிலிருந்து நாற்றைப் பிடுங்கி விளைநிலத்தில் நடுவதைப்போல் சிகிச்சைக்கு வரும் நபரின் பின்னந்தலையிலிருந்து வேருடனும் மேல்தோலுடனும் முடிகளை அகற்றி முன்தலையில் – வழுக்கை உள்ள இடத்தில் – வைத்துத் தைத்து விடுவார்கள். இவ்வாறு இடம் மாற்றப்பட்ட முடி சில தினங்களில் உதிர்ந்துவிடும். பிறகு, சில மாதங்களில் புதிய முடி அங்கு முளைக்கும்.

தலையில் முடி இல்லாமல் இ ருப்பவர்களுக்கும் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக முடி வை த்திருப்பவர்களுக்கும் முடிமாற்றுச் சிகிச்சையை மேற்கொள்ள மு டியாது. இ ப்படிப்பட்டவர்களுக்கு மிகவும் உதவக்கூடியது ‘பி.ஆர்.பி.’ (PRP – Platelet Rich Plasma) சிகிச்சைமுறை.

காய்ச்சல் வந்தவருக்கு ஊசி போ டுவதைப் போல எளிய முறையில் இது செ ய்யப்படுகிறது. ப யனாளியின் ரத்தத்தில் உள்ள ‘பிளாஸ்மா’ எனும் நிறமற்ற திரவத்திலிருந்து தட்டணுக்களை மட்டும் (Platelets) பிரித்தெடுத்து, அவற்றின் அடர்த்தியை அதிகப்படுத்தித் தோலில் செ லுத்தும்போது முடி வளர உதவுகிற பல காரணிகளை அவை ஊக்குவிக்கின்றன என்பதுதான் இந்தச் சிகிச்சையின் அடிப்படைத் தத்துவம்.

உ ங்களுக்கு என்ன காரணத்தால் வழுக்கை விழுந்திருக்கிறது, எந்த மாதிரி வழுக்கை விழுந்திருக்கிறது என்பதைத் தெரிந்துகொண்டு சிகிச்சை வ ழங்க வேண்டும். ஆகவே, தகுதி வாய்ந்த சரும நோய் நி புணரையோ, தலைமுடி மாற்றுச் சிகிச்சை நிபுணரையோ நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை பெறுங்கள். அதேநேரம் குறைந்த செலவில் முடி மா ற்று அறுவை சிகிச்சை செய்வதாக விளம்பரப்படுத்தும் நிறுவனங்கள், மக்களின் நம்பகத்தன்மையைப் பெறாத மருத்துவரிடம் முன்னெச்சரி்க்கை அவசியம்.

டாக்டர் கு. கணேசன்-

Total Page Visits: 580 - Today Page Visits: 3