திருப்பதி யில் இ ருக்கும் பல கோடி பெ றுமதியான த ங்க கிணறு பற்றி தெரியு மா?

[sm-youtube-subscribe]

திருப்பதி ஏழுமலையா னின் அற்புதங்களை யும், ஆச்சர்யங்களை யும் நாம் ஏற்கன வே பல கட்டுரைகளில் பார்த்திருப்போம்.
அதுமட்டுமின்றி ஏழுமலையானின் எ ண்ணிலடங்கா மகிமைகளை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் போலிருக் கிறது. ஆம். திருப்ப தி கோயி ல் இருக்கும் திருமலையின் அருகே இரண்டு தங்கக் கிணறுக ள் இருப்பது நம்மில் பெரும்பாலானோர்க்கு தெரிந்திருக்க வா ய்ப்பில்லை.
சரி திருமலை தங்கக் கிணறு பற்றிய மர்மங்களை இந்த பதிவி ல் காணலா ம்.

33 வ ருடங்களுக்கு மு ன்பு திருமலை தங்க கிணறு குறித்து பார்ப்பதற்குமுன், ஒ ரு சில தகவல்களைப் பார்ப்போம். அதாவது கிட்டத்தட்ட 33 வருடங்களுக்கு முன் இ ந்த தங்க கிணறு அரசால் மூடப்பட்டது. இந்த கிணற்றில் இருக்கு ம் நீர் உபயோகப்படுத்த உகாதது எனக்கூறி முற்றிலுமாக கைவிடப்பட் டது இந்த கிணறு.

2007ல் நடந்த அ திசயம் 23 வருடங்கள் மூ டப்பட்டிருந்த கிணறு பா ழடைந்து கிட்டத்தட்ட எதற்குமே லாயக்கற்ற தாகிப் போனது. பின்னர் 2007ம் ஆண்டு திருமலையான் மகிமை காரண மாக அந்த கிணற்றிலுள்ள நீர் பயன்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக மாறிவிட்ட தாம்.

ஏழு சி கரங்கள் கடல் மட்டத்திலிருந்து 3200 உ யரத்தில் அமைந் திருக்கும் இம்மலைகளில் ஏழு சிகரங்கள் வானுயர்ந் து நிற்கின்றன.

மு னிவர் ஏழுமலையானே மனித உருவில் அவதரித்ததாக வும், அவரே இந்த கோயிலைக் கட்டச் சொன்னதாகவும், முனிவர் ஒருவர் கூறினார்.

தொ ண்டைமான் வம்சம் தொண்டைமான் வம்சத்தினரே, திருப்பதி கோயிலுக் கு தங்கத்தில் அலங்கரித்ததாகவும், அந்த வம்சத்திலேயே திருமலையா ன்  மனிதராக அவதரித்ததாக வும் ஆந்திர மாநில மக்களிடையே பேச்சு இருக்கிற து.

த ங்கக் கிணறு தற்போதுள்ள கிணற்றைப் போலல்லாது. இந்த தங்கக் கிணறு தொண்டைமான் காலத்தில் தங்கத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்டு இருந்ததாம். உலகிலேயே தங்கத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்ட கிணறு இது ஒ ன்றுதான் என்கின்றனர் பக்தர்கள்

படிக்கிணறு படிக்கட்டுகளுடன் கூடிய கிணறு படிக்கிணறு என்றழைக்கப்படுகிறது. மனித பிறவி எடுத்த திருமலையான் இந்த கிணற்றில்தான் நீர் எடுத்து பூசைக்கு பயன்படுத்துவாராம்.

ஏழு சி கரங்கள் ஆதிசேஷனின் வடிவாக கருதப்படும் இந்த சிகரங்கள் நா ராயாணாத்ரி, நீலாத்ரி, சேஷாத்ரி, அஞ்சனாத்ரி, கருடாத்ரி, வி ருஷபாத்ரி மற்று வெங்கடாத்ரி என்ற பெயர்களில் அ ழைக்கப்படுகின்றன.

வெ ள்ளிக்கிழமைகளில் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும், திருமலையில் ஏழுமலையானுக்கு அ பிசேகம் நடைபெறும். இந்த அபிஷேகம் தங்கக் கிணற்றில் இ ருந்து வரும் நீரால் செய்யப்படுகிறது

எப்படி செல்லலாம் நா ட்டின் பல திசைகளிலிருந்தும் இயக்கப்படும் ரயில் சேவைகளை கொண்டதாக திருப்பதி ரயில் நிலையம் அமைந்துள்ளது. மே லும் பெரிய ரயில் சந்திப்பான ரேணிகுண்டாவும் திருப்பதிக்கு அருகில் 10 நிமிடபயண தூரத்தில் உள்ளது. மற்றொரு முக்கியமான ர யில் சந்திப்பான கூடூர் இங்கிருந்து 84 கி.மீ தூரத்தில் உள்ளது. எனவே யா த்ரீகர்கள் ரயில் மூலமாக திருப்பதிக்கு வருவது மிக எளிதாகவே உள்ள து.

திருப்ப தி பாலாஜி கோவில் சித்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள திருப்பதி பாலாஜி கோவில் எத்தனை பிரசித்த பெற்றது என்று இ ந்தியாவில் உள்ள அனைவருக்கும் தெரியும். சுற்றுலா பயணிகளும், பக்தர்களும் மிக அதிகமாக பா ர்க்கும் புனித ஸ்தலங்களில் திருப்பதி முதன்மையானது. திரு ப்பதி கோவிலின் சிறப்புகள் என்னென்ன என்பதைப் பற்றி சில தகவ ல்களைப் பார்ப்போ ம்

திருப்பதிபாலாஜி கோவில் அ ன்று பரவலாக இருந்த திராவிட பாரம்பரிய கலையம்சத்தை கொ ண்டு கட்டப்பட்டது திருப்பதி கோவில். பாலாஜி கடவுளின் சி லையில் அவரின் முடியில் ஒன்று இருப்பதாக நம்பப்படுகிற து.

திருப்பதி பாலா ஜி கோவி ல் 1800’களில், 12 பேர் கோவிலுக்குள் சில தீய செயல்களை செய்ததன் விளைவா க திருப்பதியை ஆண்ட அரசன் அவர்களை தண்டித்து கோவிலை 12 ஆண்டுக ளாக மூடிவிட்டான்.

திருப்பதி பாலாஜி கோவில் உலகிலேயே அதிக பக்தர்கள் வரும் கோவில்களில் திருப்பதி டாப் இடங்க ளில் ஒன்றாக இருக்கிறது. தினசரி 50,000 முதல் 100,000 பக்தர் கள் வருகின்றனர்; சிறப்பு நாட்களில், ப்ரம்மோற்சவம் போன் ற பண்டிகைகளில் ஐந்து லட்சத்திற்கு அதிகமாக வருகின்றன ர்.

திருப்பதி பாலா ஜி கோவில் 1715ஆகஸ்ட் 2 முத ல் லட்டை நைவேத்தியமாக கடவுளுக்கு படைப்ப து துவங்கியது என்றாலும் 1803இல் இருந்துதான் பிரசாதங்க ளை பக்தர்களுக்கு விற்கும் முறை கோவிலில் தொடங்கியது. சுவாரசிய மாக அன்று பிரசாதமாக பூந்தியை விநியோகம் செய்தனர். 1940 முதல் பூந்திக்குப் பதில் லட்டை பிரசாதமாக வழங்கத்துவங்கினர்

திருப்பதி பாலாஜி கோவில் திருமலை திருப்ப தி தேவஸ்தானத்தால் தயாரிக்கப்படும் இந்த லட்டுக்கு புவிசார் குறியீடு பெறப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்த லட்டை வேறு யாரும் செய்து விற்க முடியா து.

திருப்பதி பாலா ஜி கோவில் சுப்ரபா த சேவை – திருப்பதி வெங்கடாசலபதியை துயில் எழுப்ப சுப்ரபாத சேவை தினமு ம் செய்யப்படுகிறது. ஆனால், தனுர்மாசங்களான டிசம்பர்-ஜனவரி யின் போது சுப்ரபாத சேவை செய்யப்படாது

திருப்பதிபாலாஜி கோவி ல் கோவிலில் இருந்து 25 கி.மீ தொலை வில் இருக்கும் ஒரு கிராமத்தில் இருந்துதான் பூமாலை கள், பால், நெய், இன்னும் பிற பூஜை சாமான்கள் கோவிலு க்கு வருகிறது. இன்னொரு பழக்கம் இங்கு இருக்கிறது; இந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவரைத் தவிர வேறு யாரும் இங்கு சென்று தங்க முடியா து.

Total Page Visits: 4637 - Today Page Visits: 18