ஆண்களை அதிகளவில் இலக் கு வைக்கும் கொ ரோனா ! காரணம் என்ன ? அதிர்ச்சி ரி ப்போர்ட் !

ண்களிடம் ம துபானம் அருந்துவது, புகைப்பிடிப்பது போன்ற பழக்கங்கள் அ திகளவில் இருப்பதனால் கொரோனா வைரஸ் ஆண்களை அ திகம் தாக்குவதாக ச ர்வதேச அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ள து.

லகம் மு ழுவதும் கொரோனா தொற்று அதிகரித்துள்ள நிலையில், இது தொ டர்பான ஆய்வுகளை சர்வதேசத்தின் பல நிறுவனங்களும், அ மைப்புக்களும் மேற்கொண்டுவருகின்றன.

ந்நிலையில், இ த்தாலியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் அந்நாட்டில் கொ ரோனா வைரஸ் தொற்றியவர்களில் 60 வீதமானவர்கள் ஆண்கள் என்பதுடன், இறந்தவர்களில் 70 வீ தமானவர்களும் ஆ ண்கள் எனவும் தெரியவந்துள்ளது.

ஆண்களை அதிகளவில் இலக் கு வைக்கும் கொ ரோனா ! காரணம் என்ன ? அதிர்ச்சி ரி ப்போர்ட் !
கு றித்த ஆய்வின் முடிவுகளின்படி, பெண்களை விட ஆண்கள் மதுபானம் அருந்துவது, புகைப்பிடிப்பது போன்ற பழக்கங்கள் தான் இ தற்கு காரணம் எனவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

இ தேவேளை கொரோனா பாதிப்பு உள்ளான அமெரிக்கர்கள் அதனை மறைப்பதாக அ மெரிக்காவின் சீ.என்.என் செய்தி சேவை தெரிவித்துள்ளது.

தனால், காணப்படும் நிலைமை குறித்து உலகளாவிய ரீதியாக புரிந்துக்கொள்ள முடியாமல் இருப்பதாக வி சாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.

ஆண்களை அதிகளவில் இலக் கு வைக்கும் கொ ரோனா ! காரணம் என்ன ? அதிர்ச்சி ரி ப்போர்ட் !பல உ லக நாடுகள் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக அரை குறையாகவும் மு ழுமையாகவும் முடக்கப்பட்டுள்ள நிலையிலும் இவை அனைத்துக்கு சவால் விடுத்து கொரோனா வைரஸ் உலகம் மு ழுவதும் வேகமாக பரவி வருகிறது.

ந்த வைரஸை க ட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர இன்னும் குறிப்பிடத்தக்க காலம் செல்லும் எனவும் நபர்கள் முடிந்தவரை ஒருவருக்கு ஒ ருவர் இடையிலான இடைவெளிகளை பேண வேண்டியது மு க்கியமானது என சுகாதார அ திகாரிகள் மீண்டும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

ஆண்களை அதிகளவில் இலக் கு வைக்கும் கொ ரோனா ! காரணம் என்ன ? அதிர்ச்சி ரி ப்போர்ட் !

இ ந்த வைரஸ் தா க்கத்தினால் இலங்கையும், இந்தியாவும் முழுமையாக தமது நா டுகளை முடக்கியிருக்கின்றன.

இ லங்கையில் தற்போது வரை 702 பேருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறு திப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், அ வர்களில் 3 பேர் மு ழுமையாக குணமடைந்து வெளியேறியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.