நான் கொரோனாவினால் இறக்க போகின்ற செய்தியை அறிவிக்க தயாராகினர் மருத்துவர்கள் – பிரித்தானிய பிரதமரின் நெகிழ்ச்சி பேட்டி ! VIDEO

கொரோனாவைரஸ் தாக்கியதி ல் மரணத்தி ன் விளிம்பு வரை போய் உயிர் பிழைத்த து பற்றி பிரித்தானியப் பிரதமர் பொரிஸ்ஜோன்சன் மனம் திறந்து பேட்டி அளித்து ள்ளார். என் மரணத் தை அறிவிக்கவும் மருத்துவர் கள் தயாராக இருந்தனர் என்று அப்போது அவர் கூறினார்.

பிரித்தானி யப் பிரதமர் பொரிஸ்ஜோன்சன், கொரோனாவைரஸ் தொற்று நோயின் தாக்குதலுக் கு ஆளாகி, லண்டன் செ யிண்ட் தோ மஸ் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்பட் டார். அங்கு அவரது உடல்நிலை மோச ம் அடைந்து மரணத்தி ன் விளிம்புக்கு சென்றார்.

ஆனாலு ம் அங்கிருந்த மருத்துவர்க ளும், தாதியர்களும் தீவிர சிகிச் சை அளித்து அவரை காப்பாற்றி னர். இப்போது அவர் முழுமை யாக குணம் அடைந்து பணிக்கு திரும்பி உள்ளா ர்.
சில தினங்க ளுக்கு முன்னதாக, நிறை மாத கர்ப்பிணியாக இருந்த அவர து வருங்கால காதல்மனைவி கேரிசைமண்ட்சுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்த து. கேரிசைமண்ட்ஸ் இன்ஸ்டாகிராமி ல் தங்களது மகன் படத்தை வெளியிட்டுள்ளா ர்.

அவர்க ள் தங்கள் மகனுக் கு வில்பிரட் லாரீநிக்கோலஸ் ஜோன்ச ன் என பெயர் சூட்டி உள்ளனர். இதில் நிக்கோலஸ் என்ப து போரிஸ் ஜோன்சனை மரணத்தி ன் விளிம்பில் இருந்து காப்பாற்றிய இரு மருத்துவர்களின் பெயராகு ம்.

தன்னை காப்பாற்றி ய மருத்துவர்களுக் கும், தாதியர்களுக் கும் தன் எஞ்சிய வாழ்நாளெல்லாம் கடமைப்பட்டிருப்ப தாக பொரிஸ்ஜோன்சன் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்த து நினைவு கூரத்தக்க து. அந்த நன்றிக் கடனை செலுத்து ம் விதத்தி ல் தங்கள் மகனு க்கு மருத்துவர்க ளின் பெயரையும் இணைத்து பொரிஸ் ஜோன்சன் – கேரி சைமண்ட்ஸ் சூட்டி உள்ளன ர்.

இந்த நிலையில் தான் ம ரணத்தின் விளிம்புவரை போய் உயிர் பிழைத்தது பற்றி முதல்முறை யாக அந்த நாட்டின் பத்திரிகைக் கு மனம்திறந்து சிறப்பு பேட்டி அளித்துள் ளார். அதில் அவர் கூறி இருப்பதா வது:-

கொரோனாவைரஸ் தாக்கி செ யிண்ட் தோமஸ் ஆஸ்பத்திரி யில் நான் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த தருண ம், மிகவும் கடினமானது. நான் அதை மறுக்க வில்லை. என் மரணத்தை அறிவிக்கவும் மருத்துவர்கள் தயாராகி விட்டனர் என்பதை என்னா ல் உணர முடிந்தது.

நான் அப்போ து மிக மோசமான நிலையில் இருந்தே ன். அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைக் கான திட்டங்கள் வகுக்கப்பட் டன. ஏதேனும் விபரீதம் நடந்து விட்டால் என்ன செய்வ தென அடுத்த கட்ட ஏற்பாடுகளையும் மருத்துவர் கள் தயாராக வைத்திருந்த னர்.

அவர்கள் எனக்கு முககவசம் அணிவித் து விட்டு லிட்டர்லிட்டராக ஆக்சிஜ ன் செலுத்தினார்க ள். நீண்ட நேரம் இது நடந்தது. எனது மூக்கு வேலை செய்ய வில்லை. இதில் குறிப்பிடத் தகுந்த அம்சம், முதலில் நான் ஆஸ்பத்திரிக் கு போகவே விரும்ப வில்லை.

அது நல்ல நடவடிக்கை யாகவும் எனக்கு அப்போது தோன்ற வில்லை. ஆனால் அப்போ து அனைவரும் என்னை ஆஸ்பத்திரிக் கு போக கட்டாயப் படுத்தியது சரி தான் என்பதை இப்போது உணர்கிறேன். சில நாட்களிலேயே என் உடல் நிலை இவ்வள வு மோசமா கி விடும் என நம்புவதே கடினமாகி விட் டது.

நான் விரக்தி நிலைக்கே போய் விட்டேன். நான் ஏன் நன்றா க முடியவி ல்லை என்ப தை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிய வில்லை. ஆனால் ஒரு கெட்ட தருணம் வந்தது.
என் சுவாச குழாய்க்கு அடியில் ஒரு குழாயை வைப்பதற்கு 50 சதவீத தேவை வந்தது. அதை எப்படி செய்வ து என மருத்துவர்க ள் யோசிக்க தொடங்கிவிட்டனர். இதற்கு மருந் து இல்லை. குணப்படுத்த முடியா து என்று நான் நினைத்து கொண்டிருந் தேன். இதில் இருந்து நான் எப்படி மீளப்போகிறேன் என நினைத்தேன்.

முதல் முறையா க என் இறப்பை பற்றி நான் நினைத் தேன். பல முறை நான் ஆஸ்பத்திரி யில் அனுமதிக்கப்பட்டி ருக்கிறேன். ஆனால் இது போல ஒரு போதும் நேர்ந்த து இல்லை. மூக்கு உடைந் திருக்கிறது. விரல் உடைந் திருக்கிறது. விலா எலும்பு உடைந்திருக்கிறது. ஆனாலும் இப்போது போல நான் மர ணத்தை பற்றி எண்ணுகிற நிலைக் கு சென்றதே இல்லை.

நான் அதில் இருந்து மீண்டி ருக்கிறேன் என்றால் அதற்காக எனக் கு அளித்த அற்புதமா ன சிகிச்சை தான் காரணம். இந்த உயிர்க்கொல்லி நோயில் இருந்து மீண்டு வந்தது அதிசயம்தான். இன்னும் எத்தனையோ பேர் போராடிக் கொண்டு தானே இருக்கிறார்க ள்?

நான் இன்று முற்றிலு மாக குணமடைந்து திரும்பி இருக்கி றேன் நம் நாட்டையும் முற்றிலு மாக திரும்ப பெற வேண்டும் என்ற விருப்ப உணர்வா ல் நான் இயக்கப்படுகி றேன்.
நாட்டை முன்னோ க்கி வழி நடத்திச் செல்வோம் என்று நம்புகிறேன். இவ்வா று அவர் கூறினா ர்.

Total Page Visits: 2125 - Today Page Visits: 4