திருமணமான தம்பதிகளுக்கு இன்னமும் குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கவில்லையா ? உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி ……

Subscribe our YouTube Channelதற்போது உள்ள வாழ்க்கை முறையில் குழந்தை இல்லாமை பிரச்சனை பலருக்கும் இருந்து வருகிறது. அதற்கு முக்கி ய காரணமாக தற் போதைய வாழ்க்கை முறையும், உணவு பழக்க வழக்கம் முறை யும் இருந்து வருகிறது.

திருமணம் ஆகி ஒன்று அல்லது 2 வருடங்களி லேயே, குழந்தை இல்லை யே என கவலைப் பட தேவை இல் லை. அவ்வாறு இருந்தால், டாக்டரிடம் சென்று இரு வரும் தங்களது உடல் நிலை யை பரி சோதித்துக் கொள்வது நல்லது.

மனதில் எந்த கவலை யும் வைத்துக் கொள்ளாம ல் தாம்பத்தியத்தி ல் ஈடு படுவது மிகச் சிறந்தது ஆகும். இந்த பிரச்ச னை உள்ளவர் கள் கொஞ்ச நாட்களு க்கு இறைச்சி யை தவிர்ப்பது நல்லது ஆகும். மீன், முட் டை, கீரை வகைகள், பழங் கள், காய்கறிகள் போன்ற வற்றை உணவாக எடுத்துக் கொள்வது சிறந்தது ஆகும்.

குழந்தை இன்மை பிரச்சனை உள்ளவர் கள் ஒரு போதும் புகை, மது உள் ளிட்ட போதை பழக்க வழக்கங் களை ஒரு போதும் செய்ய வே கூடாது. ஆண்க ள் தினசரி இரண்டு வேளை உடற் பயிற்சி செய்வது மிகவும் சிறந்தது ஆகும். அதுவும் குறிப்பா க, அலுவலகத்தில் உட் கார்ந்து வேலை பார்க்கும் நபர்கள் கண்டிப்பாக உடற் பயிற்சி செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆகும்.

தானிய வகை கள் அதிகம் எடுத்துக் கொள்வது சிறந்தது ஆகும். பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரி, திராட்சை போன்ற வற்றை தினமும் எடுத்துக் கொண்டால் விரைவில் பலன் கிடைக்கும். இந்தப் பிரச்ச னை உள்ளவர் கள் நீண்ட நேரம் கண் விழிப்பதை த் தவிர்த்து அதிக நேரம் உறங்குவது சிறந்தது ஆகும்.

மருத்துவ மனைக்கே அதிக அளவில் பணம் செலவு செய்யா மல், இயற்கை முறை யில் உங்களது உடலை பார்த்து க் கொண்டா ல் மிக விரைவி ல் தானாகவே உங்களு க்கு குழந்தை பாக்கி யம் கிடைக்கும்.