யாழ்ப்பா ண தமிழ் மாணவிக்கு அமெரிக்காவி ல் கிடைக்கும் சிறப்பு உயர் விரு து !!

அமெரிக்கா வில் கிளெம் சோன் பல்கலைக் கழகத்தில் 2019 வருடாந் த மேல்எழுந் து வரும் தலைவர் கள் விருதை வென்று உள்ளார் யாழ்ப்பாண பல்கலைக் கழத்தில் பொறியி யல் பிரிவில் 2018 ஆம் ஆண்டுமுதல் வகுப் பில் சித்தி பெற்ற தமிழ்மாண வி .திருகோண மலை நகரைச் சேர்ந் த தர்சிகா விக்கினேஸ் வரன் என்ற மாணவிக் கே இந்த விருது வழங்கி வைக்கப்பட்டு உள்ளது.

உள் நாட்டு யுத்த நிலைமை யால், பல்கலைக் கழக கல்வியை மேற் கொள்வதற்கு முன்னர் அவர் தொடர்ச்சி யாக நிச்சய மற்ற நிலைமை க்கு முகம் கொடுக்க நேரிட்டது.எனினும், அவர் யாழ்.பல்கலைக் கழகத்தில் பட்டம் பெற்ற போது அவரது அறிவுக் கூர்மை வெளிச்சத்தி ற்கு வந்தது.

வடஇலங்கை யில் பொறியி யல் பீடத்துக்குச் சென்ற போது தர்சிகாவி ன் திறமை யை சவுத் கரோலினாவில் உள்ள கிளெம் சோன் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் ஒருவர் அவதானித்து உள்ளார்.

கல்வியில் திறமை சாலியாக விளங்கிய தர்சிகா, ஆங்கில மொழியி லும் தேர்ச்சி பெற்று இருந்தார். அவர் அமெரிக்காவி ல் உயர் கல்வியைத் தொடர்வதற் கான ஏற்பாடு களை இலங்கையைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் நடராஜா ரவிச் சந்திரன் மேற்கொண்டு இருந்தார்.

கிளென் திணைக்களத் தில் விஞ்ஞான முது மாணி பட்டத்தைப் பெற்றிருக் கும் தரசிகா, புவித் தொழில்நுட்பப் பொறியி யல் கல்வியைப் பூர்த்தி செய்து உள்ளார். பேராசிரியரா க வரும் நம்பிக்கையு டன் அவர் கலாநிதி பட்டக் கல்வியைத் தொடர உள்ளார்.

Total Page Visits: 4143 - Today Page Visits: 1