மாஸ்டர் பட ஹீரோயின் மாளவிகா மோகனன் படங்கள் !! ஷாக் ஆன ரசிகர்கள் !! படங்கள் இணைப்பு !!

[sm-youtube-subscribe]

மாளவி கா மோஹன ன் 2013-ம் ஆண்டு மலை யாள திரைப் படத்தி ல் நடித்து அறிமுகம் ஆகினாலும், இவர் மற் ற திரைத் துறையான தமிழ், கன்ன டம்,தெலு ங்கு,ஹிந் தி என பல மொழி களில் உள்ள முன்ன ணி நடிகர்க ளுடன் சேர்ந் து நடித்து திரைத் துறையில் பிரபலமாகி உள்ளார்.

நடிப்பிலு ம், கவர்ச்சி யிலும் திரைத் துறையில் அதிக ஈடுபாட் டினை வெளிப் படுத்தி, பல தரப்பு ரசிகர்க ளை கவர்ந்து பிரபலமாகி யுள்ள, இவர் தளபதி விஜய் உடன் மாஸ்டர் படத்தினை தொடர் ந்து தமிழில் முன்ன ணி நடிகைகளு ம் ஒருவராகி யுள்ளார்.

PHOTO – 1

PHOTO – 2

PHOTO – 3

PHOTO – 4

PHOTO – 5

PHOTO – 6

PHOTO – 7

PHOTO – 8

PHOTO – 9

PHOTO – 10

PHOTO – 11

PHOTO – 12

PHOTO – 13

PHOTO – 14

PHOTO – 15

PHOTO – 16

PHOTO -17

PHOTO -18

PHOTO – 19

PHOTO – 20

PHOTO – 21

PHOTO – 22

PHOTO -23

PHOTO – 24

PHOTO – 25

Total Page Visits: 2464 - Today Page Visits: 17