கனடா பிரதமர் அதிரடி அறிவிப்பு ! அங்கு பணிபுரிவோருக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி !

Subscribe our YouTube Channelகனேடிய அரசு அந் நாட்டில் உள்ள மாகாணங் கள் மற்றும் பிரதேசங்களு டன் கூடிய ஒரு ஒப்பந்தத்தை க் கொண்டு வந்துள்ளது.மூன்று பில்லியன் டொலர் மதிப்பிலா ன திட்டத்தில் அத்தியாவசி ய தொழிலாளர்களுக் கான அடிப்படை ஊதியம் மாதத்து க்கு 1800 டொலராக இருக்கும் வகையி ல் ஒப்பந்தம் போடப்பட்டு உள்ளது.

இது ரூபாய் மதிப்பில் கிட்டத் தட்ட 1,35,000 ரூபாய் ஆகும். இந்த திட்டம் வரும் ஜூன் மாதம் முதல் நடை முறைக்கு வரும் என கனடா பிரதமர் ட்ரூடோ தெரிவித்துள்ளார். நாட்டு மக்களி டம் உரையாற்றி ய போதே அவர் இந்த அறிவிப் பை வெளியிட்டு உள்ளார்.

நீங்கள் உங்க ள் உயிரைப் பணயம் வைத் து நம் நாட்டை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு செல்ல உதவி உள்ளீர்கள். இந்த வேலைக்கு நீங்கள் குறைந் த பட்ச ஊதியத்தை யே பெறுகிறீர்கள். எனவே நீங்கள் தான் சம்பள உயர்வு க்கு தகுதியான வர்கள்.

இந்த தொற்று நோய்க ளின் மூலம் நாம் காணும் ஒரு விடயம் என்ன வென்றால், நமது சமூகத்தி ல் பொருளாதார ரீதியா க பாதிக்கப்படக் கூடியவர்க ள் மற்றும் பிற வழிகளில் பாதிக்கப்பட கூடியவர் கள் தான் அதிகம் இருக்கிறார் கள். அவர்கள் நம் சமூகத்தி ன் செயல்பாட்டு க்கு மிகவும் முக்கியமானவர் கள்” என ஜஸ்டின் ட்ரூடோ தெரிவித்து உள்ளார்.