சற்று முன் இலங்கை அரச இணைய தளங்கள் மீது தமிழீழ சைபர் படை இணைய தாக்குதல் !!

ஒப்பரே சன் முள்ளி வாய்க்கால் எனப்படும் பெயரில் மூன்றா ம் தடவை யாக 300 – க்கு மேற் பட்ட சிறிலங்கா இணையத் தளங்கள் மீது சற்றுமுன்னர் சைபர் தாக்குத லை தமிழீழம் சைபர் போர் ஸ் மேற்கொண்டு உள்ளது.

மே 18 முள்ளி வாய்க்கால் தமிழின அழிப்பு நாளான இன்று ஒப்பரேசன் முள்ளி வாய்க்கால் என்கின் ற பெயரில் சிறிலங்கா வின் அமைச்சர வை அலு வலக குடியரசு இணை யம் , தூதுவ வராலயங்கள் இணையத் தளங்கள், சிறிலங்கா அரச நிர்வாக இணையங் கள் மற்றும் சிறிலங்கா அரச ஆதர வான செய்தி ஊடக இணையங்கள் உட்பட 300 -க்கும் மேற் பட்ட சிறிலங்கா இணையத் தளங்களை ஊடுருவி அந்த தளங்களில் முள்ளி வாய்க்கால் இனப் படுகொலைப் படங்களை பதிவேற்றி யும் அதை தாம் மறக்க மாட்டோம் எனவும் செய்தி பதிவேற்றி உள்ளனர்.

அது மட்டுமின்றி இதே மாதிரியாக 2017ம் ஆண்டு, 2018ம் ஆண்டு, 2019ம் ஆண்டு மே மாதம் 18ம் திகதி யில் இணையத் தளங்களை தமிழீழம் சைபர் போர்ஸ் முடக்கியிருந்தது குறிப்பிடத் தக்கதாகும்.

சற்று முன் இலங்கை அரச இணைய தளங்கள் மீது தமிழீழ  சைபர் படை இணைய தாக்குதல் !!

கோத்தபாய வின் ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பின்னர் சைபர் வழித் தாக்குதல்களை தடுக்க சிறிலங்கா இராணுவத்தின் சிறப்பு படை ஒன்றையும் அமைத்த நிலையில் இன்று அவர்களுக்கு தண்ணி காட்டி இந்த தாக்குதல் நடைபெற்றுள்ளது.

அமேரிக்காவை யே ஆட்டம் காண வைத்துக் கொண்டிருக்கும் சைபர் தாக்குதல் இப்பொழுது மீண்டும் தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள் என்கின்ற பெயரில் சிறிலங்கா அரசையும் கதி கலங்க வைத்திருப்பது முக்கியமான விடயமாகும்.
source – தாரகம் இணையம்

இது தொடர்பான இணைப்புக்கள் கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது .

சிறிலங்கா அமைச்சரவை அலுவலகம் http://shorturl.at/vzWZ1

சீனா துதூவராலயம் http://www.slemb.com/third.php?menu_code=1&rid=107&lang=cn

Rajarata University of Sri Lanka http://www.rjt.ac.lk/agri/news.php?nid=76