பிரிட்டன் சுகாதார துறையை தெறிக்க விடும் இந்திய மருத்துவ தம்பதிகள் ! அதிர்ச்சியில் அரசு !!

பிரிட்டன் நாட்டி ல் கொரோனாவைர ஸ் காட்டுத் தீ போல பரவிவருகிற து. அங்கு இது வரை அந்தவைரஸ் தாக்குதலு க்கு 2½ லட்சத்துக் கும் மேற் பட்டோர் ஆளாகி இருக்கிறார்கள். 36,000 மேல் மக்கள் உயிரிழந்து இருக்கிறார்கள். அங்கு கொரோனாவைரஸ் பாதிப்பு க்கு ஆளானவர் களுக்கு இந்திய டாக்டர்கள் பலரு ம் முன் நின்று சிகிச்சை அளித் து வருகிறார்கள்.

அங்கு சிக்கன நடவடிக்கை யாக, PPE என்று அழைக்கப் படுகிற சுய பாது காப்பு கவசங்க ளை மீண்டு ம் மீண்டு ம் பயன்படுத்து மாறு அந்த நாட்டு அரசு உத்தர வு பிறப்பித்து உள்ளது. இது ஆபத் தான உத்தரவு ஆகும்.

ஏனெ னில், மீண்டும்மீண்டும் பயன் படுத்திய சுய பாதுகா ப்பு கவசங்க ளை பயன்படுத்துகிற போது அதனூடாக கொரோ னா வைரஸ் ஊடுரு வி டாக்டர்கள், நர்சு கள், சுகாதார பணியாளர் களுக்கு உயிர் ஆபத்தை ஏற்படுத்திவிடும்.

ஏற்கன வே பிரிட்டனில் 100-க்கும் அதிகமான சுகாதார பணியாளர் கள் இறந்துவிட்டனர். இந்த விவகாரத்தை இந்திய வம்சாவளி யை சேர்ந்த டாக்டர் தம்பதி யர் கையில் எடுத்து உள்ளனர். அவர்கள் டாக்டர் நிஷாந்த் ஜோஷி, மினால் விஸ் ஆவார் கள். மினால் விஸ் இப்போது கர்ப்ப மாக இருக்கிறார்.

கடந்த மாத மே இவர்கள் இங்கிலா ந்து அரசுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் கள். அந்த கடிதத்தி ல் சில கேள்விக ளை எழுப்பி அவற்றுக்கு சுகாதாரத் துறையின் பதில் களை கோரினர்.ஆனால் அதற்கு அவர்களுக்கு கிடைத்துள்ள பதில் திருப்திகர மாக இல்லை. இதை அடுத்து அவர்கள் லண்டன் ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடரமுடிவு செய்து உள்ளனர்.

நாங்கள் ஒரு மாதத்து க்கு முன்பு எளிய கேள்வி களை எழுப்பினோம். அப்போது 100-க்கும் மேற் பட்ட சுகாதார பணியாளர் கள் இறந்து விட்டிருந்த னர். சுகாதார மந்திரி மேத் ஹான்காக்குடன் ஒரு வெளிப்படை யான பேச்சு வார்த்தையை யும், விரைவான நடவடிக்கையையும் எதிர் பார்த்தோம். ஆனால் நடக்க வில்லை.

இந்த கஷ்டங்களா ல் உயிரிழப்பு கள் ஏற்படுகின்றன. ஏற்கனவே உயிரிழப்பு களை சந்தித்த குடும்பங்க ளில் இருந்து பலரும் எங்க ளை தொடர்பு கொண்டு பேசினார்கள். அவர்க ள் சுய பாதுகாப்பு கவசங் கள் மற்றும் கருவிகளி ன் தோல்வி குறித்து கேள்வி கள் எழுப்பினார்கள். அவர்கள் தங்களுக் கு அன்பானவர்களின் இழப்புகளா ல் மிகுந்த துயரத்துக்கு ஆளாகி இருக்கிறார் கள். அவர்களுடைய கேள்விகளு க்கு பதில் வேண்டும்.

சுய பாதுகாப் பு கவசங்களி ன் தேவையை குறைக்க வும், அவற்றை மீண்டும் பயன்படுத்தவும் வழி நடத்துகிற அரசின் வழி முறைகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தான் இந்த தம்பதி யர் லண்டன் ஐகோர்ட் டில் வழக்கு தொடர உள்ளனர்.

இப்படி பயன்படுத்தி ய சுய பாதுகாப்பு கவசங்க ளை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தச் சொல்வது என்பது உலக சுகாதாரநிறுவனம் வகுத்து உள்ள விதி முறைகளுக்கு எதிரானது, சுகாதாரப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளவர் களின் சட்ட பாதுகாப்பையும், மனித உரிமைகளையும் மீறுகிறது என்று வாதிடப் படுகிறது.

இந்திய டாக்டர் தம்பதியர் டாக்டர் நிஷாந்த்ஜோஷி, மினால் விஸ் வழக்கு செலவுக் காக நன் கொடையும் திரட்டுகிறார்கள். அந்த வகையில் 35,458 பவுண்டு வசூலாகி இருக்கிறது. மேலும் இந்த தம்பதி யர் சமூக வலைத் தளங்களில் பிரசார இயக்கத்தை யும் மேற்கொண்டு உள்ளனர். இவர்கள் மூலமாகவா வது தங்கள் உயிர் களுக்கு உத்தரவாதம் கிடைக்குமா என்ற எதிர் பார்ப்பு இங்கிலாந்து சுகாதார பணியாளர் களுக்கு ஏற்பட்டு உள்ளது.

மேலதிக இணைப்பு – 2

பிரிட்டன் நாட்டில் கொரோனாவைரஸ் காட்டுத் தீ போல பரவிவருகிறது. அங்கு கொரோனாவைரஸ் பாதிப்பு க்கு ஆளானவர் களுக்கு இந்திய டாக்டர்கள் பலரு ம் முன் நின்று சிகிச்சை அளித்து வருகிறார் கள்.

அங்கு சிக்க ன நடவடிக்கையா க, PPE என்று அழைக்கப் படுகிற சுய பாதுகாப்பு கவசங் களை மீண்டும் மீண் டும் பயன்படுத்து மாறு அந்தநாட்டு அரசு உத்தரவு பிறப்பித்து உள்ளது. இது ஆபத்தா ன உத்தரவு ஆகும்.

ஏனெனில், மீண்டும்மீண்டு ம் பயன் படுத்திய சுய பாதுகாப் பு கவசங் களை பயன்படுத்துகிற போது அதனூ டே கொரோனாவைர ஸ் ஊடுரு வி டாக்டர் கள், நர்சுக ள், சுகாதார பணியாளர்களு க்கு உயிராபத் தை ஏற்படுத்தி விடும். ஏற்கனவே இங்கிலாந்தில் 100-க்கும் மேற்பட்ட சுகாதார பணியாளர் கள் இறந்துவிட்டனர்.

இந்த விவகாரத் தை இந்திய வம்சாவளி யை சேர்ந்த டாக்டர் தம்பதி யர் கையில் எடுத்து உள்ளனர். அவர்கள் டாக்டர் நிஷாந்த்ஜோஷி, மினால் விஸ் ஆவார்கள். மினால்விஸ் இப்போது கர்ப்ப மாக இருக்கிறார். கடந்த மாதமே இவர்கள் இங்கிலா ந்து அரசுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் கள். அந்த கடிதத்தில் சில கேள்விகளை எழுப்பி அவற்றுக்கு சுகாதாரத் துறையின் பதில் களை கோரினர்.

ஆனால் அதற்கு அவர்களு க்கு கிடைத்து உள்ள பதில் திருப்திகர மாக இல்லை. இதையடுத்து அவர் கள் லண்டன் ஐகோர்ட் டில் வழக்கு தொடர முடிவு செய்து உள்ளனர். சுய பாதுகா ப்பு கவசங்களின் தேவையை குறைக்க வும், அவற்றை மீண்டும் பயன்படுத்த வும் வழி நடத்துகிற அரசின் வழி முறைகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தான் இந்த தம்பதியர் லண்டன் ஐகோர்ட் டில் வழக்கு தொடர உள்ளனர்.
Source – மாலைமலர் இணையம்

Total Page Visits: 3380 - Today Page Visits: 1