பாடசாலையில் கொன்று புதைக்கப்பட்ட மாணவர்கள்… கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 215 உடல்கள்…!

Subscribe our YouTube Channel

கனடாவின் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் உள்ள Kamloops பகுதியில் பூர்வகுடியினருக்கான பாடசாலை அமைந்துள்ளது. அப்பகுதியில் சுமார் 215 மாணவர்களின் உடல்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ரேடார்கள் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனையில் இந்த விபர கண்டறியப்பட்டுள்ளது.இந்த சம்பவம் அந்நாடுமுழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன்காரணமாக சட்டமன்றங்களில் கோடி அரைக்கம்பத்தில் பறக்கவிடப்பட்டது.பல்வேறு இடங்களில் உயிரிழந்த குழந்தைகளின் நினைவாக குழந்தைகள் காலணிகள் வைக்கப்பட்டிருந்தது. தொடர்ந்து FSIN என்ற பூர்வ குடியினர் இறையாண்மை கூட்டமைப்பு அரசாங்கத்திற்கு மேலும் நட வடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வலி யுறுத்தியுள்ளது.

அதாவது Saskatchewan மாகாணத்தின் அனைத்து பூர்வ குடியினரின் பள்ளிகள் இருக்கும் பகுதிகளை ராடார் உதவியுடன் சோதனை மேற்கொள்ள வேண்டும். மேலும் உடல்கள் புதைக்கப் பட்டிருக்கிறதா ? என கண்டறிவதற்கான முயற்சிகளை செய்யுமாறு அரசிற்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.